Ubezpieczenia jachtów

Un article de Solarus wiki.
Jump to: navigation, search

Sezon motorowodny właśnie się rozpoczyna. Analogicznie jak w zeszłym roku również w tym ubezpieczenia jachtów oferuje: PZU SA, TUiR Warta SA, TU Allianz Polska SA oraz Gothaer TU SA (dawne PTU SA). Pozostali ubezpieczyciele funkcjonujący na polskim rynku nie zaoferowali w masowej sprzedaży ubezpieczenia jachtów.

Informacje w sprawie ubezpieczenia

Oferta ubezpieczenia jachtów wszystkich ubezpieczycieli dostępna na stronie, tu przejdź do strony: ubezpieczenia jachtów

Informacja telefoniczna:
Tel. 664 723 723
Tel. 22 423 59 38
Fax: 22 247 84 84


Na rok 2014 niestety wielkich zmian w kwestii ubezpieczeń nie będzie. PZU nadal oferuje ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej armatora, Jacht Casco, ubezpieczenie jachtu w transporcie oraz ubezpieczenie NNW użytkowników jachtów, jednak bez możliwości wykupienia dość wysokiego udziału własnego. Podobnie jest w przypadku Warty, która jednak nie posiada w pakietowej ofercie ubezpieczenia NNW użytkowników. Allianz natomiast posiada w swojej ofercie Jacht Casco. Gothaer jako jedyny posiada pełny zakres ubezpieczenia z możliwością wykupienia udziału własnego.

Odnośnie kosztu ubezpieczenia to większość ubezpieczycieli pozostawiło stawki na dotychczasowym poziomie. Jedynym wyjątkiem jest Gothaer, który wprowadził specjalny roczny pakiet ubezpieczenia. Oferta ta jest dość atrakcyjna, posiada najszerszy zakres ubezpieczenia oraz możliwość zastosowania zerowych udziałów własnych (przykładowo oferta PZU posiada udział własny w wysokości 15% lub 25% uzależniony od rodzaju szkody a Warta udział własny na poziomie 10% nie mniej niż 600 zł), jest również na ogół najkorzystniejsza cenowo. Gothaer ponadto jest jednym z nielicznych ubezpieczycieli oferujących w ramach ubezpieczenia jachtu ubezpieczenie silnika przyczepnego od kradzieży oraz możliwość ubezpieczenia łodzi RIB i skuterów wodnych. Niestety oferta ograniczona jest jedynie do akwenów śródlądowych Polski, co jest niewątpliwie jej minusem.

Na rynku dostępne są również wzmianki o zagranicznych zakładach ubezpieczeń lub pośrednikach oferujących ubezpieczenia zagranicznych ubezpieczycieli nie posiadających w Polsce swych przedstawicielstw. Warto, jednak sprawdzić, czy firma taka posiada notyfikację w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz rozważyć kwestię uciążliwości likwidacji szkód w przypadku zakładów ubezpieczeń nie posiadających w Polsce swoich oddziałów. Ponadto w przypadku kwestii spornych problematyczne staje się dochodzenie swoich praw na drodze sadowej.

Outils personnels
Espaces de noms

Variantes
Actions
Navigation
Boîte à outils